bukšėti

bukšėti
bukšė́ti, bùkši, -ė́jo intr. baksėti, badyti: Te lazdelę – bukšt, bukšė́k jam pilvan Ds.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • buksėti — 1 buksėti, bùksi, ėjo intr. 1. kumščiuoti, baksėti: Jis man neduoda ramybės – bùksi ir bùksi pašonėn Kp. | refl.: Sėdėkit gražiai, nesibuksėkit Kp. ║ tr. kapoti, kapsėti: Ką tu ten buksì su kirviu? Krkl. 2. užsikertant kalbėti, miksėti: Anas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • buksėti — 2 ×bùksėti, ėja, ėjo tr. daryti buksas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bugeriuoti — ×bùgeriuoti, iuoja, iavo tr. bukšėti į pašonę, kumšėti; plg. bagariuoti: Ką tu čia bùgeriuoji, duok man ramybę! Klp …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išbuksėti — 1 išbuksėti, ìšbuksi, ėjo tr. 1. iškulti, išblokšti: Šiandien puskapį rugių išbuksėjau Ldk. 2. užsikertant pasakyti, išmiksėti: Kai išsigąsi, tai ir žodžio neišbuksėsi Ktk. buksėti; išbuksėti; pribuksėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išbuksėti — 2 ×išbùksėti tr. pridaryti buksų, klumbių: Išbùksėtas dalgis – nemokėlio tintas Šts. buksėti; išbuksėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pribuksėti — 1 pribuksėti, prìbuksi, ėjo tr. primušti, prikumščiuoti: Vakaruškinykai Petrą pribuksėjo Ldk. buksėti; išbuksėti; pribuksėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”